ข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะรถยนต์ราชการ กว8601 ขอนแก่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 22/12/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 43 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 19/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 71 ]

ประกาศผู้ชนะฯ จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 1 คน [ ลงข่าว : 29/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 102 ]

ประกาศผู้ชนะฯ จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 1 คน [ ลงข่าว : 29/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 96 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ ลงข่าว : 24/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 87 ]

ประกาศผู้ชนะฯ จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 1 คน [ ลงข่าว : 21/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 102 ]

ประกาศฯจ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศจำนวน29เครื่องโดยวิธีเฉาะเจาะจง [ ลงข่าว : 28/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 94 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมพลังครอบครัวฯ [ ลงข่าว : 27/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 96 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศิลปะสร้างสรรค์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 25/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 128 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 09/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 129 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ ลงข่าว : 23/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอาชีวบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกและผู้มีภาวะใกล้เคียง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 15/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันสนุกสุขหรรษาประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 09/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสระว่ายน้ำโครงการวันสนุกสุขหรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 09/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันสำคัญและประเพณีไทย จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 08/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 08/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสระว่ายน้ำโครงการวันสนุกสุขหรรษาประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 03/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันสนุกสุขหรรษาประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 01/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสระว่ายน้ำโครงการวันสนุกสุขหรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 [ ลงข่าว : 24/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ดูรายการทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

21/06/2024 : ซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ เดือนมิ.ย.67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/06/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน CAT CAMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/06/2024 : จ้างตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/06/2024 : จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/06/2024 : ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารประจำเดือน กรกฏาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/06/2024 : ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/06/2024 : ซื้อโถถชักโครกแบบกดในห้องนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/06/2024 : จ้างตรวจประเมินช่องโหว่และทดสอบการเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบัตรประจำตัวคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/06/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/06/2024 : จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายการทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

ดูรายการทั้งหมด