ข่าวสาร & กิจกรรม

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาว 60 ซม. [ ลงข่าว : 19/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธาราบำบัด เพื่อผ่อนคลาย จิตใจสบาย ร่างกายแข็งแรง จำนวน 4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 18/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 18 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มดีเซลและช่วงล่าง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ-821 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 03/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 19 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ-8212 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 03/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 17 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ประตูห้องกระดังงาและห้องประชุมของศูนย์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 17/01/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 17 ]

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 [ ลงข่าว : 12/08/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 93 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่าง เดือน เมษายน-พฤษภาคม [ ลงข่าว : 04/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 105 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ ลงข่าว : 16/05/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 99 ]

ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ [ ลงข่าว : 15/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 122 ]

รายงานผลการดำเนิน วันที่ 16-30 พ.ย. 2561 [ ลงข่าว : 06/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 86 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสุขหรรษา พาเรียนรู้ปีงบประมาณ 2563 เดือนมีนาคม2563 [ ลงข่าว : 26/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อประปา จำนวน 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ [ ลงข่าว : 19/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 0 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการ [ ลงข่าว : 28/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 9 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 10 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 50 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 21 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 29 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดอาหารเพลถวายพระ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี ประจำปี2563 [ ลงข่าว : 11/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 27 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี 2563 [ ลงข่าว : 11/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 41 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 23/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 25 ]

ดูรายการทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10/04/2020 : ซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ 16-31 มีนาคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/04/2020 : จ้างซ่อมแซมตู้แช่สแตนเลส ครัวราชาวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/04/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/04/2020 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/04/2020 : ซื้อกล้องถ่ายภาพความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/04/2020 : จ้างซ่อมแซมหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ประตูบานเลื่อนห้องรับรอง ไฟฟ้า ชุดรางลิ้นชักโต๊ะและกุญแจล็อคโต๊ะ ห้องอธิบดี อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/04/2020 : เช่าสถานที่เก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/04/2020 : ซื้อ้้วัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าอ้อมสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/04/2020 : ซื้อวัสดุผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/04/2020 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ิจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายการทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

ดูรายการทั้งหมด