ข่าวสาร & กิจกรรม

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 [ ลงข่าว : 12/08/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 38 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่าง เดือน เมษายน-พฤษภาคม [ ลงข่าว : 04/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 48 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ ลงข่าว : 16/05/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 44 ]

ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ [ ลงข่าว : 15/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 63 ]

รายงานผลการดำเนิน วันที่ 16-30 พ.ย. 2561 [ ลงข่าว : 06/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 50 ]

สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 [ ลงข่าว : 03/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 51 ]

ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ลงข่าว : 12/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 66 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 4 (ปี 2561) [ ลงข่าว : 10/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 42 ]

รายชื่อหน่วยงานที่หักลดหย่อนภาษีเงินบริจาคได้ ภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ ลงข่าว : 27/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 63 ]

ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแล [ ลงข่าว : 28/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 121 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 [ ลงข่าว : 26/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 5 ]

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ [ ลงข่าว : 05/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 5 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ ลงข่าว : 02/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 40 ]

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ ลงข่าว : 07/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 36 ]

ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศุกร์หรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ ลงข่าว : 12/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 40 ]

ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ ลงข่าว : 12/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 44 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ ลงข่าว : 10/04/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 62 ]

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ ลงข่าว : 07/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 61 ]

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง [ ลงข่าว : 04/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 48 ]

ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง [ ลงข่าว : 04/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 54 ]

ดูรายการทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

13/09/2019 : จ้างเช่าสัญญาณ DOMAIN สำหรับระบบเว็บไซต์ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลา ๑ ปี เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2019 : จ้างซ่อมแซมพื้นท่อน้ำใต้ดินตามอาคารภายในสถานคุ้มครองฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2019 : จ้างพิมพ์แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2019 : จ้างเหมาทาสีภายในอาคารสำนักงานหน้าห้องศูนย์บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/09/2019 : จ้างเหมาป้องกันกำจัดปลวก งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/09/2019 : จ้างซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/09/2019 : จ้างซ่อมแซมฝ้าห้องน้ำอาคารหลวงพ่อคูณ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/09/2019 : ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12/09/2019 : จ้างจ้างบุคคลภายนอกเย็บผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2019 : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องบรรจุน้ำถ้วยกึ่งอัตโนมัติแผนกผลิตน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายการทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

ดูรายการทั้งหมด