ข่าวสาร & กิจกรรม

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 [ ลงข่าว : 12/08/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 75 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่าง เดือน เมษายน-พฤษภาคม [ ลงข่าว : 04/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 87 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ ลงข่าว : 16/05/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 77 ]

ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ [ ลงข่าว : 15/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 102 ]

รายงานผลการดำเนิน วันที่ 16-30 พ.ย. 2561 [ ลงข่าว : 06/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 72 ]

สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 [ ลงข่าว : 03/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 75 ]

ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ลงข่าว : 12/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 110 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 4 (ปี 2561) [ ลงข่าว : 10/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 65 ]

รายชื่อหน่วยงานที่หักลดหย่อนภาษีเงินบริจาคได้ ภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ ลงข่าว : 27/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 101 ]

ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแล [ ลงข่าว : 28/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 142 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 5 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดอาหารเพลถวายพระ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี ประจำปี2563 [ ลงข่าว : 11/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี 2563 [ ลงข่าว : 11/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 23/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 8 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสุขหรรษา พาเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 [ ลงข่าว : 21/11/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 9 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ 50,000กิโลเมตร รถยนต์ราชการ นข 8644 ขอนแก่น [ ลงข่าว : 04/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 8 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 02/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล [ ลงข่าว : 02/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ดูรายการทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

21/01/2020 : จ้างจัดพิมพ์เอกสารรับรองความพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/01/2020 : จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/01/2020 : วัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

21/01/2020 : ศึกษาแผนแม่บทผังวิสัยทัศน์ย่านการเรียนรู้ด้านคนพิการในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

20/01/2020 : จ้างจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ช่วยดำเนินงานด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/01/2020 : ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/01/2020 : จ้างวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงไปสู่ตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/01/2020 : จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/01/2020 : ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/01/2020 : เหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงานกลุ่มการคลัง งานช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม)

ดูรายการทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

ดูรายการทั้งหมด