ข้อมูลอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 

อัตรากำลัง

           อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

  • ข้าราชการ           จำนวน 1 คน
  • พนักงานราชการ     จำนวน 3 คน
  • จ้างเหมาบริการ      จำนวน 12 คน

           ระดับการศึกษา

ตำแหน่ง

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ข้าราชการ

-

-

1

-

พนักงานราชการ

1

2

-

-

จ้างเหมาบริการ

7

5

-

-เข้าชม : 332