ข้อมูลอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 

อัตรากำลัง

           อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

  • ข้าราชการ           จำนวน 3 คน
  • พนักงานราชการ     จำนวน 3 คน
  • จ้างเหมาบริการ      จำนวน 19 คน

           ระดับการศึกษา

ตำแหน่ง

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ข้าราชการ

-

-

3

-

พนักงานราชการ

1

2

-

-

จ้างเหมาบริการ

5

14

-

-เข้าชม : 236