เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561    5.55M
ข่าวประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 4 (ปี 2561)    9.26M
คู่มือมาตรฐานการจัดสวัสดิการในสถานรองรับ    675.88k
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    2.88M
ประกาศค่าใช้จ่ายอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ    6.41M
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    2.49M
ข่าวประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 3 (ปี 2561)    14.03M
ข่าวประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 2 (ปี 2561)    2.62M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1