งานจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
26/07/2562 : ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 5
05/07/2562 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ 5
02/07/2562 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 39
07/06/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 35
12/06/2562 : ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศุกร์หรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 39
12/06/2562 : ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 43
10/04/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 62
07/03/2562 : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 61
04/03/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 48
04/03/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง 54
04/03/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 59
14/02/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 42
14/02/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 50
12/02/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 63
06/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 74 รายการ 47
06/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 52
04/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล 42
24/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 38
21/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2562 40
08/01/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 81
16/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 38
09/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว 8601 ขอนแก่น 47
09/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายส่งเสริมทักษะดำรงชีวิตอิสระ2 (Live camp 2) 39
07/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 35
07/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล 46
25/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ2562 ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2561 43
18/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว 8601 ขอนแก่น 41
18/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข -8644 ขอนแก่น 38
19/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 40
18/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2561 40
18/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายไวนิล 42
18/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม พฤศจิกายน 2561 40
18/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและประเมินก่อนซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6ฝ-8212 กทม 40
18/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและประเมินก่อนซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กว-8601 ขอนแก่น 34
17/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช็คระยะ 30,000 กิโลเมตร รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข-8644 ขอนแก่น 44
12/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 44
12/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิก LED สี 41
12/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด20 คิวบิกฟุต 60
12/12/2561 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 38
28/11/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบลงทุน) 43
15/11/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 38
08/11/2561 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (สขร1) 41
11/11/2561 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พิ่มเติม) 36
10/10/2561 : แผนการจัดซื้อจ้างจ้างของหน่วยงาน ปี 2562 40
09/10/2561 : ประกาศผู้ชนะราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 40
03/10/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 39
03/10/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 46
28/09/2561 : ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 11 ราย 45
27/09/2561 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับบริการ ปี 2562 44


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1