ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
18/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธาราบำบัด เพื่อผ่อนคลาย จิตใจสบาย ร่างกายแข็งแรง จำนวน 4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
03/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มดีเซลและช่วงล่าง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ-821 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
03/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ-8212 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
17/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ประตูห้องกระดังงาและห้องประชุมของศูนย์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
11/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดอาหารเพลถวายพระ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี ประจำปี2563 8
11/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี 2563 23
23/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
21/11/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสุขหรรษา พาเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 12
04/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ 50,000กิโลเมตร รถยนต์ราชการ นข 8644 ขอนแก่น 9
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล 7
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2563 8
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนากาย พัฒนาจิต พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 15
06/01/2563 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 12
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ 140,000 กิโลเมตร รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กว 8601 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิกาาร/ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก(โครงการต่อเนื่อง) 16
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 33
26/07/2562 : ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 37
05/07/2562 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ 37
02/07/2562 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 113
07/06/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 78
12/06/2562 : ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศุกร์หรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 64
12/06/2562 : ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 73
12/08/2562 : ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 80
04/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่าง เดือน เมษายน-พฤษภาคม 92
16/05/2562 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 84
10/04/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 95
15/03/2562 : ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 107
07/03/2562 : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 102
04/03/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 70
04/03/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง 81
04/03/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 86
14/02/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 64
14/02/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 72
12/02/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 115
06/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 74 รายการ 68
06/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 75
04/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล 67
24/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 57
21/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2562 62
08/01/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 189
16/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 60


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2