ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
26/03/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสุขหรรษา พาเรียนรู้ปีงบประมาณ 2563 เดือนมีนาคม2563 0
19/03/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาว 60 ซม. 0
19/03/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อประปา จำนวน 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ 0
28/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการ 9
24/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
18/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธาราบำบัด เพื่อผ่อนคลาย จิตใจสบาย ร่างกายแข็งแรง จำนวน 4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
03/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มดีเซลและช่วงล่าง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ-821 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
03/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ-8212 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
17/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ประตูห้องกระดังงาและห้องประชุมของศูนย์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
11/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดอาหารเพลถวายพระ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี ประจำปี2563 27
11/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี 2563 41
23/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
21/11/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสุขหรรษา พาเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 25
04/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ 50,000กิโลเมตร รถยนต์ราชการ นข 8644 ขอนแก่น 23
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล 20
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2563 20
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนากาย พัฒนาจิต พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 29
06/01/2563 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 25
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ 140,000 กิโลเมตร รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กว 8601 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิกาาร/ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก(โครงการต่อเนื่อง) 25
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 45
26/07/2562 : ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 47
05/07/2562 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ 47
02/07/2562 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 128
07/06/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 92
12/06/2562 : ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศุกร์หรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 75
12/06/2562 : ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 84
12/08/2562 : ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 93
04/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่าง เดือน เมษายน-พฤษภาคม 105
16/05/2562 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 99
10/04/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 107
15/03/2562 : ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 122
07/03/2562 : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 112
04/03/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 80
04/03/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง 91
04/03/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 98
14/02/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 75
14/02/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 82
12/02/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 131
06/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 74 รายการ 80
06/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 85


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2