ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 

ลงข่าว: 17/12/2561    8   113

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น นำผู้รับบริการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

โดยมีการออกบูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านออทิสติก และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบุคคลออทิสติกและครอบครัว