งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 

ลงข่าว: 03/12/2561    6   129

นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมออกบูธ งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561