ข่าวสาร & กิจกรรม

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาว 60 ซม. [ ลงข่าว : 19/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 65 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธาราบำบัด เพื่อผ่อนคลาย จิตใจสบาย ร่างกายแข็งแรง จำนวน 4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 18/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 65 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มดีเซลและช่วงล่าง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ-821 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 03/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 64 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ-8212 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 03/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 60 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ประตูห้องกระดังงาและห้องประชุมของศูนย์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 17/01/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 64 ]

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 [ ลงข่าว : 12/08/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 139 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่าง เดือน เมษายน-พฤษภาคม [ ลงข่าว : 04/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 151 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ ลงข่าว : 16/05/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 140 ]

ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ [ ลงข่าว : 15/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 170 ]

รายงานผลการดำเนิน วันที่ 16-30 พ.ย. 2561 [ ลงข่าว : 06/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 127 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 [ ลงข่าว : 30/06/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ ลงข่าว : 29/04/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 53 ]

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 5รายการ [ ลงข่าว : 25/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 47 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำความสะอาดศูนย์ฯ เดือนมีนาคม 2563 [ ลงข่าว : 13/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 45 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสุขหรรษา พาเรียนรู้ปีงบประมาณ 2563 เดือนมีนาคม2563 [ ลงข่าว : 26/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 47 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อประปา จำนวน 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ [ ลงข่าว : 19/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 48 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการ [ ลงข่าว : 28/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 53 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 53 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 94 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 70 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูรายการทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

03/07/2020 : ซื้อวัดสุเชื้อเพลิงและหุงต้ม ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/07/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/07/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/07/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/07/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/07/2020 : เช่าเครื่องพิมพ์สี-ขาวดำ ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/07/2020 : ซื้อนมแพนเอ็นเทอราล ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/07/2020 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหุงต้ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/06/2020 : ซื้อเสื้อผ้าสำหรับผู้รับการฝึกอาชีพ จำนวน 41 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/06/2020 : ซื้อแก๊สหุงต้ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายการทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

ดูรายการทั้งหมด