ข่าวสาร & กิจกรรม

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 [ ลงข่าว : 12/08/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 27 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่าง เดือน เมษายน-พฤษภาคม [ ลงข่าว : 04/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 32 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ ลงข่าว : 16/05/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 31 ]

ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ [ ลงข่าว : 15/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 55 ]

รายงานผลการดำเนิน วันที่ 16-30 พ.ย. 2561 [ ลงข่าว : 06/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 41 ]

สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 [ ลงข่าว : 03/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 40 ]

ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ลงข่าว : 12/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 58 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 4 (ปี 2561) [ ลงข่าว : 10/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 36 ]

รายชื่อหน่วยงานที่หักลดหย่อนภาษีเงินบริจาคได้ ภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ ลงข่าว : 27/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 56 ]

ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแล [ ลงข่าว : 28/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 110 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ ลงข่าว : 02/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 24 ]

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ ลงข่าว : 07/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 24 ]

ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศุกร์หรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ ลงข่าว : 12/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 26 ]

ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ ลงข่าว : 12/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 31 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ ลงข่าว : 10/04/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 52 ]

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ ลงข่าว : 07/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 50 ]

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง [ ลงข่าว : 04/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 40 ]

ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง [ ลงข่าว : 04/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 44 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 [ ลงข่าว : 04/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 49 ]

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง [ ลงข่าว : 14/02/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 34 ]

ดูรายการทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

16/08/2019 : จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/08/2019 : จ้างออกแบบและจัดทำสื่อวีดีทัศน์ การ์ตูน Animation เรื่องสิทธิของคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/08/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/08/2019 : ซื้อจัดซื้อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/08/2019 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าต่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/08/2019 : เหมาซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ฮข-๗๔๒๑ กรุงเทพมหานคร

14/08/2019 : จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สายนำสัญญาณสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ตและระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/08/2019 : จ้างจ้างเหมาซักผ้าม่าน จำนวน ๖ อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/08/2019 : จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/08/2019 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายการทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

ดูรายการทั้งหมด