ข่าวสาร & กิจกรรม

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาว 60 ซม. [ ลงข่าว : 19/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 32 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการธาราบำบัด เพื่อผ่อนคลาย จิตใจสบาย ร่างกายแข็งแรง จำนวน 4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 18/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 45 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มดีเซลและช่วงล่าง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ-821 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 03/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 45 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6ฝ-8212 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 03/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 42 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ประตูห้องกระดังงาและห้องประชุมของศูนย์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 17/01/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 45 ]

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 [ ลงข่าว : 12/08/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 119 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่าง เดือน เมษายน-พฤษภาคม [ ลงข่าว : 04/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 129 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ ลงข่าว : 16/05/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 122 ]

ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ [ ลงข่าว : 15/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 147 ]

รายงานผลการดำเนิน วันที่ 16-30 พ.ย. 2561 [ ลงข่าว : 06/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 108 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ ลงข่าว : 29/04/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 33 ]

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 5รายการ [ ลงข่าว : 25/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 28 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำความสะอาดศูนย์ฯ เดือนมีนาคม 2563 [ ลงข่าว : 13/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 27 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสุขหรรษา พาเรียนรู้ปีงบประมาณ 2563 เดือนมีนาคม2563 [ ลงข่าว : 26/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 27 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อประปา จำนวน 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ [ ลงข่าว : 19/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 27 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการ [ ลงข่าว : 28/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 34 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 35 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 75 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 50 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 55 ]

ดูรายการทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

29/05/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารและแก๊สหุงต้มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/05/2020 : ซื้อซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2020 : ซื้อวัสดุ -อุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับซ่อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2020 : จ้างแก้ไขและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2020 : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดรางและท่อระบายน้ำภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2020 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แอลกอฮอร์,ถุงมือทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2020 : ซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ 1-15 มิ.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2020 : จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงานกลุ่มการคลังงานช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/05/2020 : ซื้อวัสดุประเภทเชื้อเพลิงและหุงต้ม เดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/05/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายการทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

ดูรายการทั้งหมด