ข่าวสาร & กิจกรรม

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 [ ลงข่าว : 12/08/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 47 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่าง เดือน เมษายน-พฤษภาคม [ ลงข่าว : 04/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 57 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ ลงข่าว : 16/05/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 51 ]

ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ [ ลงข่าว : 15/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 73 ]

รายงานผลการดำเนิน วันที่ 16-30 พ.ย. 2561 [ ลงข่าว : 06/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 55 ]

สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 [ ลงข่าว : 03/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 57 ]

ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ลงข่าว : 12/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 74 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 4 (ปี 2561) [ ลงข่าว : 10/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 49 ]

รายชื่อหน่วยงานที่หักลดหย่อนภาษีเงินบริจาคได้ ภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ ลงข่าว : 27/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 71 ]

ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแล [ ลงข่าว : 28/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 127 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา [ ลงข่าว : 30/09/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 13 ]

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 [ ลงข่าว : 26/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 14 ]

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ [ ลงข่าว : 05/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 13 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ ลงข่าว : 02/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 64 ]

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ ลงข่าว : 07/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 44 ]

ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศุกร์หรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ ลงข่าว : 12/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 45 ]

ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ ลงข่าว : 12/06/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 50 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ ลงข่าว : 10/04/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 68 ]

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ ลงข่าว : 07/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 71 ]

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง [ ลงข่าว : 04/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 52 ]

ดูรายการทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

16/10/2019 : จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (1) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/10/2019 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นพื้นพลาสติก จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/10/2019 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นแบบลังตะแกรงซ้อนเก็บได้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/10/2019 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/10/2019 : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบRO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/2019 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 กก. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/10/2019 : เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓

09/10/2019 : ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/10/2019 : ซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับการสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/10/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายการทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

ดูรายการทั้งหมด